×
Let op: Om de gebruikservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Doe een gift

Wil je FOS Open Scouting vzw financieel steunen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer BE66 2900 5081 0843 (BIC: GEBABEBB) van FOS Open Scouting vzw met vermelding: ‘GIFT'. Giften van minstens 40 euro geven recht op een belastingvermindering.

Recht op belastingsvermindering

Giften van minstens 40 euro kun je voor 45% in mindering brengen bij de belastingen. FOS Open Scouting vzw bezorgt je hiervoor in februari van het jaar volgend op je gift een fiscaal kwijtschrift.

Bijvoorbeeld: Als je in 2015 50 euro schenkt, zal je in het voorjaar van 2016 hiervoor een fiscaal attest (of kwijtschrift) krijgen. Je krijgt dan een belastingvermindering van ongeveer 22,50 euro (45% van 50 euro). Als je dus 50 euro schenkt kost je dit zelf maar 27,50 euro.

Fiscaal attest?

Voor elke gift van minstens 40 euro (die werd afgestaan zonder tegenwaarde) wordt een attest uitgereikt. Het is voldoende om over een volledig jaar minstens 40 euro te storten voor hetzelfde project.

Bijvoorbeeld: Als je voor een project twee maal 20 euro stort in hetzelfde kalenderjaar zal je een attest van 40 euro krijgen. Ook als je maandelijks 5 euro stort krijg je een attest, maar dan ter waarde van 60 euro (12 x 5 euro).

Wanneer een gift binnenkomt, worden de naam en het adres van het bankuittreksel gebruikt om een attest op te maken en niet deze die eventueel in de mededeling staan. In de mededeling moet enkel het projectnummer en de naam van het project staan.

Doe je je aangifte online dan zal het bedrag van de gift normaal gezien al vooraf ingevuld zijn op je belastingaangifte. FOS Open Scouting speelt deze info immers digitaal door aan de belastingdienst.

Wanneer een gift doen?

Je kan op elk moment een gift doen. Je krijgt echter niet meteen een fiscaal attest. Een fiscaal attest wordt uitgereikt in februari volgend op het jaar van de gift. Ruim op tijd om te verwerken bij je aangifte bij de belastingen.

Voor een storting in januari 2016 krijg je dus pas een attest uitgereikt in februari van het volgende jaar (2017). En kan je dit pas inbrengen op je aangifte van 2017 voor je inkomsten uit 2016 (dus bijna anderhalf jaar later).

Een uitzondering hierop is enkel mogelijk indien iemand het geld stort op het einde van het kalenderjaar en dit op de eerste werkdagen van het volgende jaar op de FOS-rekening staat. Is dit het geval, dan dient de schenker meteen een mail te sturen naar info@fos.be met het verzoek deze gift te aanschouwen als een gift gedaan in het vorige kalenderjaar.

Maximum bedrag giften

Voor natuurlijke personen mag het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend nooit meer bedragen dan ofwel 10% van het totale netto-inkomen ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014).

Voor vennootschappen mag het totale aftrekbare bedrag aan giften mag niet hoger zijn dan 5% van de nettowinst met een absoluut maximum van 500.000 euro.

FOS Open Scouting online

Thuis in de virtuele wereld. Je kan ons vinden op …

 

WOSM

WOSMWorld Organization of the Scout Movement, de wereldbeweging opgericht door Lord Baden-Powell. 
Meer over WOSM

WAGGGS

WAGGGSWorld Association for Girl Guides and Girl Scouts, de wereldbeweging opgericht door Lady Powell. 
Meer over WAGGGS

FOSwiki

De FOSwiki is onze online kenniskoekentrommel: vol lekkers om van te eten, maar waar je ook je eigen kennis kwijt kan.
Ga naar de FOSwiki

FOS-Shop

De winkel voor al je FOS-basics van uniform tot gamel, maar ook met buitenleven-must-have’s in de rekken. Open op woensdag (14-18u)!

Ga naar de shop